Överlåtelsebesiktning, Byggtekniska besiktningar , Radonmätning och Rådgivning vid tvister
 
 

Välkommen till Sture Persson Husbesiktningar KB

Ett oberoende besiktningsföretag utan avtal med fastighetsmäklare.

Jag heter Sture Persson och har i hela mitt yrkesverksamma liv arbetat inom byggnadsbranschen.
Med över 25 års erfarenhet från 3500 husbesiktningar kan du vända dig till mig i förtroende.

Jag åtar mig även tekniska utredningar. Efter 150 byggnadstekniska utredningar, är jag övertygad om att min erfarenhet kan vara dig till nytta. Är ofta anlitad som sakkunnig i tvistemål som rör fastigheter.

Jag tillhandahåller följande tjänster och åtar mig uppdrag i hela Göteborg och kranskommuner:

  • Överlåtelsebesiktning
  • Byggtekniska besiktningar
  • Radonmätning
  • Rådgivning vid tvister


Certifierad besiktningsman för överlåtelsebesiktning.
Certifierad av RISE med giltighet till 2020-01-23 (SP57).
Medlem i SBR, Sveriges Byggingenjörers Riksförbund

   
 

Kontakta oss!

Ditt namn:

Företag:
Telefon:
E-post:
Jag är intresserad i:
Överlåtelsebesiktning
Byggtekniska besiktningar
Radonmätning
Rådgivning vid tvister
 

Meddelande:

 

 
Sture Persson, Husbesiktningar KB
Box 24, 429 21 Kullavik, Telefon: 073-93 71 761
E-post: rigmor.p@spray.se